Oferta biura rachunkowego

Działalność certyfikowana
przez Centrum Informacji Księgowej
Pióro na dokumentach

 • prawa gospodarczego
 • prawa podatkowego
 • prawa cywilnego
 • prawa pracy

Mężczyzna przed komputerem z telefonem w ręku

 • weryfikacja poprawności zapisów w księgach
 • weryfikacja rozliczeń PK/dowodów wewnętrznych oraz kosztów rozliczania w czasie (RMK)
 • weryfikacja poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu
 • weryfikacja zgodności zapisów w księgach z zapisami w rejestrach
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych (stawki amortyzacyjne)
 • weryfikacja poprawności naliczeń podatków CIT, PIT, VAT

Kobieta pisząca na komputerze

 • przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane
 • rozliczenia roczne osób fizycznych

Mężczyzna w garniturze zapisujący w kalendarzu

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wspólników spółek osobowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego

Kobieta przed komputerem z pieniędzmi w ręku

 • weryfikacja teczek osobowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy
 • weryfikacja zawartych umów
 • cywilnoprawnych i ich rozliczeń
 • weryfikacja dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych do ZUS
 • weryfikacja naliczeń wynagrodzeń, zasiłków

Sporządzanie ksiąg rachunkowych

 • rozliczanie delegacji
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
 • kontrola poprawności wpłat do U.S
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • zakładanie działalności gospodarczej

Księgowa w gabinecie

 • pomagamy w przejściu na spółkę prawa handlowego
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych MŚP
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych do których zobowiązany jest podatnik

Kalkulator, długopis i zestawienie przychodów i strat

 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT
 • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji rozliczanie WNT i WDT, Import,Eksport

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Napisz do Nas Napisz Zadzwoń do Nas zadzwoń
Scroll to Top