Porady prawne z zakresu:

 • prawa gospodarczego
 • prawa podatkowego
 • prawa cywilno-prawnego
 • prawa pracy

Audyt księgowy

 • weryfikacja poprawności zapisów w księgach
 • weryfikacja rozliczeń PK/dowodów wewnętrznych oraz kosztów rozliczania w czasie (RMK)
 • weryfikacja poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu
 • weryfikacja zgodności zapisów w księgach z zapisami w rejestrach
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych (stawki amortyzacyjne)
 • weryfikacja poprawności naliczeń podatków CIT, PIT, VAT

Pozostałe usługi finansowo-księgowe

 • przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane|
 • rozliczenia roczne osób fizycznych

Księgowość uproszczona

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego

Audyt kadrowo-płacowy

 • weryfikacja teczek osobowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy
 • weryfikacja zawartych umów cywilnoprawnych i ich rozliczeń
 • weryfikacja dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych do ZUS
 • weryfikacja naliczeń wynagrodzeń, zasiłków

Usługi dodatkowe związane z obsługą księgową

 • rozliczanie delegacji
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
 • kontrola poprawności wpłat do U.S
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • zakładanie działalności gospodarczej

Księgowość uproszczona - karta podatkowa, ryczałt

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych do których zobowiązany jest podatnik

Księgowość pełna (księgi handlowe)

 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT
 • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji rozliczanie WNT i WDT, Import,Eksport

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy" Albert Einstein

Jesteśmy po to, byś nie musiał tego robić !